اظهارات جدید امام جمعه اصفهان در خصوص برخورد با بی ‌حجاب‌ها

امام جمعه اصفهان آیت‌الله طباطبایی‌نژاد گفت: ضابطین قضایی طبق قانون و شرع در مورد افرادی که عمداً حجاب را بر می‌دارند، دخالت کنند.هیچ‌کس حق برخورد فیزیکی ندارد، اگر امر به معروف اثر نداشت، دعوت کنند و نصیحت کنند«طبق قانون و شرع، قطعاً لطمه‌زدن به انسان جریمه دارد.