اقدام پزوهی ریاضی علاقمند کردن دانش آموزان به ان

برای دریافت این اقدام پژوهی بر روی لینک زیر کلیک کنید :
"اقدام پزوهی دبیر ریاضی افزایش علاقه به درس ریاضی"
همچنین برای دریافت بیش از 500 اقدام پژوهی به صورت ورد و قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :
"اقدام پژوهی"
همچنین طرح درس ، گزارش تخصصی ، درس پژوهی ، پیشنهادات ارزشیابی و سایر تحقیقات علمی خود را از سایت علمی و پژوهشی آسمان تهیه نمایید : ادرس سایت از روی لینک زیر :
"سایت علمی و پزوهشی اسمان"