بسته کودک شاد ۰۹۱۲۳۶۶۵۶۸۹

خلاصه بسته آموزشی زبان انگلیسی کودک شاد:

سی دی کودک شاد برای کودکان و همچنین والدین آموزش های مناسب دارد.

بسته اموزشی کودک شاد دارای آموزش زبان انگلیسی برای کودکان است.

بسته کودک شاد برای کودکان زیر 5 سال مناسب است.

مجموعه کودک شاد دارای 4 عدد دی وی دی است.


دارای آموزش زبان انگلیسی برای کودکان است.


کودک شاد دارای 40 ساعت آموزش است.
تلفن جهت سفارش
۰۹۱۲۳۶۶۵۶۸۹