راهنمای هدف گذاری در کسب و کار توسط دن لاک

????⭕️ سیستم سازی فرآیندی ست که طی آن کسب و کار تا حدالامکان خودکار می شود، اتلاف وقت و انرژی به شدت کاهش می یابد، کارهای اضافه و تکراری حذف می گردد، و وابستگی کسب و کار را به یک شخص خاص، حتی اکثر فعالیت های مدیر کل مجموعه، از بین می رود. البته سیستم سازی و خودکارسازی فرآیندها در کسب و کار مبحث بسیار گسترده تری ست.

✅ در این مقاله به بررسی 3 گام مهم سیستم سازی با محوریت تعیین هدف و تکتیک های هدف گذاری در کسب و کار می پردازیم.

❇️ ادامه مقاله را از دست ندهید:

راهنمای هدف گذاری در کسب و کار توسط دن لاک