آموزش حروف و کلمات فارسی انگلیسی به کودکان

آموزش حروف و کلمات به کودکان
02128423118 - 09130919446,7,8
آموزش حروف و کلمات به کودکان حاوی 14 ساعت ویدئوی آموزشی می باشد.
سرفصل ها:
آموزش حروف الفبا فارسی و انگلیسی
داستان های فارسی و انگلیسی
آموزش رنگها
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران 118فایل تماس بگیرید.
www.118File.com