دانلود آهنگ عالیجناب از ایوان باند

دانلود آهنگ عالیجناب از ایوان باند
♫ ♫♫♫ ♫

عشق چشم بسته دلو بهت دادم با پای خودم

به دامت افتادم دیگه چی میخوای از جونه یه آدم

عشق تو این قهر و آشتیای یه ریزی بهم میزنی

هی مگه مریضی با این همه باز چه عزیزی

عشق بوسه ای وسط پیشونی یه زخمی که تا