جراحی کاشت ایمپلنت دندان

گاهی اوقات بعلت تحلیل استخوان لازم است بطریق جراحی عرض استخوان را گسترش داده و بهمراه کاشت ایمپلنت دندان پیوند استخوان نیز انجام داد
کلینیک تخصصی دندانپزشکی Dencare تلفن: 22023658
www.dencareclinic.com
(https://dencareclinic.com/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA/)[ایمپلنت دندان]