«ناتوی جهانی» بزرگترین تهدید برای صلح جهانی است

ناتو مدعی است یک «سازمان دفاعی» است اما این مزخرفات نمی‌تواند جهان را فریب دهد؛ سوالی که با تعریف ادعایی ناتو مبنی بر دفاعی بودن آن در ذهن مخاطبان شکل گرفته این است که آیا ممکن است بمباران سفارت چین و کشتن خبرنگاران چینی نیز دفاعی باشد؟ اگر به تجربیات یوگسلاوی سابق، عراق، افغانستان، لیبی و سایر کشورها در دو دهه گذشته نگاه کنیم، می‌بینیم ناتو در این کشورها جنگ به راه انداخته و خسارات و تلفات زیادی به بار آورده است اما کدام یک از این کشورها حتی یک عضو ناتو تعرض کرده است؟