عذرخواهی مجری تلویزیونی از هواداران تیم تراکتورسازی

پیش از این مجری برنامه «سلام صبح بخیر» از وقت تلف کردن شاگردان الهامی در فینال جام حذفی: انتقاد کرده بود و گفته بود تراکتور خاطرات بحرین را زنده کرد!