کتاب ارتباط هوشمند به چاپ دوم رسید

کتاب ارتباط هوشمند درباره مهارتهای ارتباطی است و به دو سال زیر جواب میدهد: چطور با خود بجوشیم؟ چطور با دیگران بجوشیم؟ کتاب ارتباط هوشمند با تخفیف ویژه در سایت هدیه زندگی در دو نسخه چاپی و الکترونیکی به آدرس زیر قابل خرید است.www.hediehezendegi.com کتاب ارتباط هوشمند دو هدیه دارد: هدیه اول: کتاب الکترونیکی قلق ارتباطی است. هدیه دوم: صفحه ویژه کتاب در سایت هدیه زندگی است. کتاب ارتباط هوشمند ضمانت بازگشت وجه دارد. همین الان چهل صفحه از کتاب ارتباط هوشمند را از سایت هدیه زندگی دانلود کنید.