اظهارات دختر آبادانی و پدرش درباره حادثه

پس از جنجال‌ها و شایعات بر سر انتشار یک فیلم در آبادان، افراد حاضر در حادثه روایت‌های متفاوتی را از این ماجرای حاشیه‌ساز مطرح کردند.