دانلود آهنگ نعمت صداقتی شلوار پلنگی

آهنگ شلوار پلنگی نعمت صداقتی
♫ ♫♫♫ ♫

بولغا باشی راننده ناشی

جیبده پولوم یوخ اوده ظلوم چوخ

یورولدوم الله نقدر چکیم آه

نه بیر توکان واریم واری بنگاه

جیبیش پلنگی شلوار تفنگی

اگر توتا حرسی بوغار نهنگی

منیم ادیم جیبیشدی اردبیلی