از مکتب مصباح تا مکتب قاسم

توحید نظری و توحید عملی؛ از مکتب مصباح تا مکتب قاسم - دکتر حسن عباسی - یکشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۰ - به همت بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کرمان با محوریت دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان