دانلود کتاب گروه درمانی جرالد کوری ترجمه فارسی

دانلود کتاب گروه درمانی جرالد کوری ترجمه فارسی دانلود فایل
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
مسائل بالینی شامل کاربرد قضاوت حرفه ای شما برای عمل مطابق با دستورات اخلاقی و قانونی است. به عنوان مثال، هنگام گزارش کودک آزاری که عضو گروه شماست، پیروی از قانون کافی نیست.دانلود کتاب گروه درمانی جرالد کوری ترجمه فارسی بلکه ضروری است که مهارت های بالینی لازم برای کمک به عضو گروه خود را نیز توسعه دهید. پویایی های فرهنگی اغلب در هنگام پرداختن به مسائل بالینی، مفید است. مسائل فرهنگی شامل عواملی مانند پیشینه قومی، جنسیت، گرایش جنسی، وابستگی مذهبی، ارزش‌ها یا سایر تفاوت‌هاست که بر نحوه درک و مداخله ما در مشکلات مراجعان تأثیر می‌گذارد. مسائل فرهنگی باید با روش های بالینی مرتبط مدیریت شود. برای مثال،دانلود رایگان کتاب گروه درمانی جرالد کوری ترجمه فارسی مبادله خدمات، هدیه دادن، و تعامل با اعضای گروه ممکن است در یک فرهنگ، غیراخلاقی اما در فرهنگ دیگر اخلاقی تلقی شود.
دستورالعمل های اخلاقی حرفه ما نمی تواند همه تفاوت های فرهنگی را در نظر بگیرد. احتمالاً با مسائل بالینی فرهنگی که معضلات اخلاقی و قانونی را در طول حرفه کاری شما ایجاد می کند، آشنا هستید. هدف ما در این فصل نشان دادن مسائل اخلاقی مهم برای اعضای گروه است. مسائل مهم برای مشاوره گروهی که در دهه 1980 شناسایی شده است شامل ارزش های رهبر، غربالگری و جهت گیری اعضای گروه،دانلود رایگان کتاب گروه درمانی جرالد کوری ترجمه فارسی رضایت آگاهانه، داوطلبانه و غیر ارادی، عضویت در گروه، آمادگی و رفتار رهبر گروه، مسائل اخلاقی فردی، روابط چندگانه در کار گروهی، تنوع فرهنگی و چندفرهنگی بودن اعضا، نگهداری سوابق، و اسناد می‌باشد (راپین، 2010، 2014). گروه‌ها قدرت درمانی منحصر به فردی دارند که می‌توان از آن برای توانمندسازی اعضا در مشکلاا زندگی‌شان استفاده کرد، اما گروه‌ها پتانسیل آسیب رساندن به اعضا را نیز دارند. به عنوان یک مشاور گروهی، مهارت، سبک، ویژگی های شخصی و شایستگی شما در کار، ویژگی‌های مهمی هستند که به کیفیت نتایج گروهی که رهبری می‌کنید کمک می کند. گروه‌هایی که بر اساس اصول اخلاقی و قانونی طراحی شده‌اند، نسبت به گروه‌هایی که بدون رعایت این اصول طراحی شده‌اند، شانس بسیار بیشتری برای اثربخشی دارند. برای کسانی دانلود رایگان کتاب گروه درمانی جرالد کوری ترجمه فارسی که در حال دانلود کتاب گروه درمانی جرالد کوری ترجمه فارسی کسب آمادگی‌های لازم برای تبدیل شدن به رهبران گروه هستند، مقید بودن به اصول اخلاقی به اندازه داشتن دانش و مهارت های روانشناختی، ضروری است. متخصصان و کارآموزان باید مواضع اخلاقی را بدانند و در حرفه خود متخصص باشند. آنها باید تصمیم گیری بر اساس اصول اخلاقی را بیاموزند، فرآیندی که هم در دوره های گروهی و هم در تجربیات تمرینی آموزش داده ‌می‌شود. داشتن تفکر انتقادی در مورد معضلات اخلاقی پیچیده باعث می‌شود که رهبران، شایستگی بالینی بیشتری داشته باشند و از نظر فرهنگی حساس‌تر باشند. آموزش تفکر اخلاقی، قانونی، بالینی و فرهنگی به کارآموزان به‌نوعی رعایت عدالت اجتماعی است. این رویکرد فراگیر در تصمیم‌گیری اخلاقی و قانونی دانلود رایگان کتاب گروه درمانی جرالد کوری ترجمه فارسی می‌تواند مانع اثربخشی حرفه‌ای ما شود. درعین حال ما برای رسیدن به اهداف ایده‌‌آل گروه تلاش می‌کنیم. رعایت مسائل اخلاقی بسیار بیشتر از دانش اولیه ما در مورد آن، اهمیت دارد‌. رعایت استانداردهای قانونی حرفه ما مستلزم سطح بالایی از آگاهی هم از نظر شخصی و هم از نظر حرفه ای است.