هر آدمی نتیجه باور خودشه

جالبه بدونین باورها از دیده ها و شنیده های شما شکل میگیره

برای همین میخواین تغییری در باورهاتون ایجاد کنین با یه مقاومت روبه رو میشین..تغییر باور کار دشواریه

پس مراقب باشین تو چه جمع هایی میشینین...چه نگرش های دارن و...

یوبان باشید...

http://youbaan.ir/