قوانین انتشارات برای ثبت شابک

اگر برای چاپ کتب خود بدنبال انتشاراتی مطمئن میگردید تا هم کتاب خود را چاپ کنید و هم شابک خود را ثبت و دریافت کنید، ساهورا بهترین گزینه و بهترین انتخاب برای اخذ شابک کتاب شما خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
http://sahora.ir