مهم ترین نکات که باید در طراحی لوگو رعایت شود

طراحی لوگو علاوه بر این که خلق یک اثر گرافیکی زیبا می باشد، می تواند در عین سادگی با مخاطبان قدیمی و جدید خود ارتباط برقرار کند. طراحی لوگو در مقابل سایر فعالیت های گرافیکی دشوارتر و تخصصی تر می باشد چرا که تمامی مفاهیمی که می خواهیم به مخاطب خود انتقال دهیم در محدوده ی کوچکی انجام می پذیرد.