هانوفر، شهر مدرن شمال آلمان و اقامتگاه پرفسور سمیعی - بوکینگ پرشیا

هانوفر یا هانوور یکی از شهرهای آلمان و مرکز ایالت فدرال نیدرزاکسن است.
این شهر با جمعیتی بیش از نیم میلیون نفر، یکی از مراکز مهم در شمال آلمان به حساب می‌آید.
پروفسور مجید سمیعی، ریاست بیمارستان علوم عصبی هانوفر را بر عهده دارد که خود بنیانگذار آن بوده‌است.
بوکینگ پرشیا سامانه خرید بلیط هواپیما،اتوبوس، قطار
https://bookingpersia.com