ادای احترام وزیر بهداشت به جهادگران سلامت

ادای احترام وزیر بهداشت به جهادگران سلامت در نشست منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت