صحبت احسان علیخانی درباره صاحبخونه خوب

احسان علیخانی درباره صاحبخونه خوب و ماجرای بغرنج اجاره‌ های سرسام‌آور، در عصرجدید چه گفت؟