آشنایی با بخش های مختلف پستان و فعالیت آن ها

قسمت دوم از ویدئو های مرکز تصویربرداری وهاب آقایی را تماشا می کنید. در این قسمت با آناتومی پستان با توجه به مجاری شیری، لوب ها، لوبول ها، سیستم لنفاوی و گره های لنفاوی آشنا می شویم. این توضیحات کمک می کند با آناتومی سینه آشنا شویم تا از چگونگی ایجاد سرطان پستان مطلع شویم. برای اطلاعات بیشتر در زمینه تشخیص سرطان پستان می توانید مقاله نمونه برداری پستان چیست و چطور انجام می شود؟ را مطالعه کنید.
برای مشاوره رایگان و تفسیر رادیولوژی و سونوگرافی می توانید به سایت دکتر وهاب آقایی www.drvahabaghai.com مراجعه کنید.