نکات مهم درباره ارزهای دیجیتال در ایران

سید حمیدرضا عظیمی در این ویدیو نکات مهمی را درباره ارزهای دیجیتال می گوید، تذکرات و نکاتی که شاید بهتر باشد قبل از هر اقدامی در بازار ارزهای دیجیتال بشنوید
https://hamidazimi.ir