هشدار به خریداران موبایل از دستفروشان

رییس اتحادیه فرشندگان تلفن همراه گفت: بیشتر گوشی‌های عرضه شده‌ی دستفروشان، تقلبی یا سرقتی است. خریدار حتما پس از دریافت پیامک انتقال مالکیت گوشی، وجه آن را بپردازد