دانلود آهنگ میخوای زن مسگر بشی

دانلود آهنگ میخوای زن مسگر بشی
https://bamiseda.ir/?p=21216
♫ ♫♫♫ ♫

میخوای زن مسگر بشی؟ نه نمیشم نه نمیشم!

کاری که مسگر میکنه هی میسابه هی میسابه

تر میکنه و خشک میکنه شهرو خبر دار میکنه

میخوای برم سرهنگ بشم صاحب تفنگ بشم