اصطلاحات موسیقی سنتی: پیش درآمد

از کتاب "از رود خشک تا بانگ تر"
نوشته پیمان پورشکیبائی و رضا جدیدی
نشر رهی
گوینده: بانو زهرا مظفری
نوای تار : بخشی از پیش درآمد درویش خان
برای یادگیری بیشتر گروه فرهنگی گَرُزمان را در اینستاگرام دنبال کنید:
https://instagram.com/garozman1398