فروش مرغ تخمگذارلوهمن 8ماهه 09121986651

????فروش مرغ تخمگذارلوهمن 8ماهه با پیک 75درصدفعلی

باوزن میانگین 2/200 ، واکسینه شده وبسیارسلامت وبا قیمت فوق استثنایی

بارگیری از حومه تهران وفقط بالای 1000قطعه به صورت حضوری یا غیر حضوری

09121986651
www.ariamp.com

www.ariamontakhab.com