جلسه چهارم خط به خط فیزیک یازدهم : فصل اول " الکتریسیته ساکن "

خط به خط نام مجموعه آموزشی جدید استاد سعیدفر می باشد که در آن کتاب درسی به صورت خط به خط خوانده می شود و باهم مطالب خوانده شده را تحلیل خواهیم کرد ، سپس فعالیت ها و پرسش ها را به صورت مفهومی حل خواهیم کرد .

در این ویدیو که جلسه چهارم خط به خط ویژه کتاب فیزیک #یازدهم می‌باشد چند صفحه از فصل اول " الکتریسیته ساکن " را باهم خواهیم خواند و مطالب آن را به صورت مفهومی درک خواهیم کرد ، سپس به پرسش های کتاب پاسخ خواهیم داد .

اگر از ویدیو خوشتان آمد حتما کانال ما " استاد سعیدفر " را دنبال کنید و نظراتتان ( چه در مورد این ویدیو چه در مورد سوال های سخت فیزیک ) را با ما در میان بگذارید . همچنین این ویدیو را بین دوستان خود به اشتراک بگذارید .

https://zil.ink/saeedfar