ساخت محموله سفارش در پنل فروشندگان دیجی کالا

در این ویدئو نحوه ساخت محموله فردا به بعد در پنل فروشندگان آموزش داده شده است.