عمل جراحی بینی ازنمای نزدیک

طبق آمارهای اعلام شده، شایع ترین عمل جراحی زیبایی در ایران جراحی بینی است و از نظر تعداد اعمال جراحی پلاستیک کشور ما جزو پنج کشور اول دنیاست!