سوالات معلمان از وزیر آموزش و پرورش

حاجی میرزایی در حاشیه دیدار از باشگاه خبرنگاران جوان، پاسخگوی سوالات معلمان از طریق مکالمه تصویری بود.