بارگذاری سقف سوله

بارگذاری در همه سازه ها از جمله سوله ها یکی از مهم ترین قسمت های طراحی است اما برای اعمال بار مرده بر روی سوله 3 روش وجود دارد که در این ویدئو توضیح مختصری در رابطه با این سه روش خواهیم داد.
برای خرید ویدئو کامل این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید.
https://sbz.one/pack