دستگاه تزریق بادی تولید گان 20 لیتری

دستگاه بادی پلاستیک برای تولید گالن های 20 لیتری و 30 لیتری استفاده میشود این دستگاه به صورت تک کویته می باشد و در هر دقیقه میتواند یک گالن 1 کیلویی تولید کند.
از مزایای این دستگاه به داشتن اینورتر ، تنظیم ارتفاع گیره برقی ، قراردادن انباره به صورت افقی ، کاور بودن دستگاه ، داشتن پاریزون کنترل و .... اشاره کرد
https://abtinplast.com/video-injection-blowmolding/
http://tazrighplastic.com/plastic-machine/