علیرضا سیف - رمز گشایی شکست(پلاسکوی تخریب شده)

سلام .یکی از دلایل مهم و پایه ای در عدم موفقیت خیلی‌هامون نداشتن عزت نفس و اعتماد به نفس است که در کتاب معجزه اعتماد به نفسم و محصول فرار از زندان ترس در مورد این موضوع مفصل توضیح دادم. وقتی شما عزت نفس و اعتماد به نفس ندارید از انجام اون کار فراری هستید و حتی اگر انجام بدید با کیفیت بسیار پایین انجام میدید و یا کلا‌‌ گند می‌زنید,...
برای عضویت در کلاس رایگان برای من پیغام ارسال کنید تا دقیقاً راهنمایی تان کنم از کلاس جا نمونی .....