آهنگ مردونگی تو خونته داداش با معرفت

دانلود آهنگ مردونگی امیر قزوینی

ترانه و شعر آهنگ مردونگی امیر قزوینی

https://bamiseda.ir/?p=24874

نشستنو بلد نیستی حریف سرپایی

سالار نبردی یار جنگی

عشق مردمی شلوار پلنگی

مردونگی تو خونته داداش با معرفت

یل یلونی پرچمدار کل ایران هستی