انفجار یک شی نورانی در شهرستان میامی استان سمنان

صدای انفجار یک شی نورانی، در حوالی کوه کنی در مرز شهرستان میامی استان سمنان و شهرستان جاجرم استان خراسان شمالی، شنیده شد.
طبق گفته مسئولان محلی، این صدا ناشی از انفجار شهاب سنگ بوده است.