شرایط از بین بردن ترس از مرگ

ترس و اضطراب ناشی از مرگ می تواند در دوره های زمانی مختلفی شما را تحت تاثیر قرار داده و زندگی تان را با نوعی سردرگمی و احساسات ناخوشانید همراه سازد.
در چنین زمان هایی ذهن شما بیشتر از آنکه به زندگی تان و وقایع عادی مربوط به آن معطوف شود، درگیر موضوعات غم انگیزی مانند ترک کردن عزیزانتان و از دست دادن همه تعلقات خاطری می‌شود که در زندگی دارید.
مرکز مشاوره خانواده آویژه
https://psychology.avije.org/psychological-counseling/how-to-overcome-the-fear-of-death/
با مشاوران روانشناسی آویژه همراه باشید
https://psychology.avije.org/
#روانشناسی_آویژه #ترس_مرگ #خانواده