دوره آموزش طراحی و کاشت ناخن از پایه تا پیشرفته

دوره آموزش طراحی و کاشت ناخن سایت ساتیشو در صورتی که شما حتی لاک ناخن هم نزده باشید شما را به یک حرفه ای تبدیل میکند و شما میتوانید پس از اتمام این دوره و انجام تمرینات لازم در خانه یا آرایشگاه خود مشتری بپذیرید و طراحی ناخن را برای آنها انجام دهید.
برای ثبت نام در دوره آموزش طراحی و کاشت ناخن ساتیشو کلیک کنید.
https://satisho.com/learn/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/