برای از بین بردن عقرب ها چه مکان هایی را درخانه باید سمپاشی کنیم؟ |سم عقرب کش خارجی

سموم عقرب کش را باید هم داخل خانه و هم در خارج از خانه مورد استفاده قرار داد. در فضاهای داخلی خانه قسمت هایی مثل زیر سینک، پارکینگ، زیرزمین، هر گونه ترک یا شکاف اطراف درب و پنجره و همچنین کمدهایی که مدت های زیاد استفاده نشده اند را سمپاشی کنید. خرید قوی ترین سم عقرب کش با تماس با میهن سم : 09145562020 و 04432251817 _ www.mihansam.com