کاشی معرق | قیمت و خرید کاشی سنتی ایرانی | مراحل ساخت | معماری سنتی آرچی لرن | قسمت سوم | 2022

اطلاع از قیمت و خرید کاشی سنتی در وبسایت گروه معماری سنتی آرچی لرن
https://b2n.ir/q62193
مقاله کامل کاشی معرق در معماری ایرانی اسلامی (ویژگی ها و 13 مرحله تولید) در لینک پائین
https://b2n.ir/u11409
این ویدیو قسمت سوم از مجموعه ویدیوهای آشنایی با مراحل ساخت کاشی معرق است.
نحوه ساخت کاشی معرق
به‌ طور کلی می توان گفت کاشی‌کاری به سه مرحله تقسیم می شود.
1.طراحی کاشی معرق
۲. کار کاشی معرق که در کارگاه انجام می‌شود.
۳. مرحله نصب کاشی معرق.
مرحله اول توسط طراح و مرحله دوم در کارگاه توسط کسانی که کار را اجرا می‌کنند انجام می شود.
مراحل کار به شکل کلی به ترتیب زیراند:
طراحی – رنگ آمیزی – نمره و نشانه‌ گذاری – بریدن طرح – چسباندن کاغذ – لب زنی – سوراخ کردن – گل بری – سوهان زنی – تخمه‌ گذاری – نمره کردن – چیدن – ملات ریزی – نصب – پاک کردن و تعمیر
1. طراحی:
در این مرحله طرح مورد نظر با رعایت یکسان بودن اندازه و فرم با طرح نهایی توسط استاد هنرمند طراحی می شود.
2. رنگ آمیزی:
در این مرحله هنرمندان با استفاده از رنگ مناسب و حفظ تعادل بصری نقوش طراحی شده را رنگ آمیزی می کنند.
3. نشانه گذاری:
در این جا کاغذ طراحی را روی سطحی صاف و بر روی رئوس قرار داده و نقش و طرح مورد نظر را از کاغذ جدا می کنند، نقش های بریده شده متناسب با رنگ های مورد نظر خود دسته بندی می شوند لازم به ذکر است که بریدن طرح هایی که نقوش و گل های پیچیده ای دارند به دقت و مهارت بالایی نیاز است.
4. چسباندن کاغذ:
کاغذهای بریده شده را روی کاشی بادقت فراوان میچسبانند.
ارتباط با مهندس کریمی 09153069688