سوله مدرن - 22220266-021

در گذشته بر خلاف امروز، نیازی به سوله مدرن احساس نمی شد. احتیاجات بخش های مختلف تولید و کارخانجات صنعتی قدیمی به فضای مناسب کار، نیاز چندان پیچیده ای نبود و به راحتی می شد به آن پاسخ داد. کارخانجات چند دهه قبل ایران عملاً با سوله سازی در یک زمین با مساحت زیاد و یک چهار دیواری آجری با دیوارهای بلند خلاصه می شدند که تجهیزات تولید و خطوط مونتاژ را در بر می گرفتند. اما امروزه شرایط فرق کرده و دیگر نمی توان با شرایط چند دهه قبل کار کرد.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/modern-shed/