10 مکان زیبا برای بازدید در انگلستان

جاذبه های گردشگری دیگر انگلستان مانند لندن، خیابان ها، قلعه تینتاگل، استون هنج، ساوث ولد سافولک، کورنوال، دورست، ساحل ژوراسیک، آروندل و بسیاری دیگر وجود دارد.