من و سرپرست یتیم در بهشت در كنار هم خواهیم بود

پیامبر اکرم (ص) : «من و سرپرست یتیم در بهشت در كنار هم خواهیم بود»

تاروت رنگی tarootrangi