ابتکار سازمان سنجش در بیمارستان طالقانی!

بیمارستان طالقانی، ساعت ۸ صبح؛ داوطلبانی که به علت مشکوک بودن به کرونا باید در بیمارستان طالقانی آزمون می‌دادند و همچنان سرگردان بودند. بیمارستان اصلاً نمی‌داند که قرار بوده آنجا آزمون برگزار بشود!