خطای وحشتناک سون بازیکن کره‌ای تاتنهام روی پای گومز بازیکن اورتون

لحظه خطای وحشتناک سون بازیکن کره‌ای تاتنهام روی پای گومز، بازیکن اورتون

شدت این خطا به حدی بود که تصویربردار از پخش تصاویر مصدومیت گومز اجتناب کرد و ماموران امنیتی ورزشگاه، جلوی دید هواداران را گرفتند تا با این صحنه روبه‌رو نشوند.
عکس‌العمل بازیکنان و به ویژه سون، زننده تکل روی پای گومز را ببینید