غبار را از چهره مهد فرهنگ و رنگ و موسیقی و لبخند بزداییم

کار داوطلبانه در اردوهای جهادی مناطق محروم
گروه اردوهای جهادی در قدم اول برای اینکه اثر جدی‌تری را در مناطق محروم بگذارند، باید حضوری مستمر داشته باشند.
آن‌ها باید با رفت و آمدهای متعدد به منطقه، اعتماد اهالی منطقه و مسٔولان را به گروه‌های جهادی جلب کنند.
داوطلبین باید پیگیر مسائل مختلف مربوط به خیریه در منطقه مورد نظر باشند، در این حالت است که فعالیت‌آن‌ها می‌تواند اثر گذاری بهتری داشته باشد.
اردوهای جهادی با اجرای طرح‌های درمانی، آموزشی، تفریحی و خدمات عمومی و… در روستاهای محروم فعالیت می‌کنند.
اردوی جهادی شامل تیم های بازسازی و تاسیسات، تیم مراسمات و جشن‌ها، تیم بهداشت و درمان، تیم توزیع وپخش و…می‌شوند.
https://koodakancharity.ir/being-volunteer-in-charities/