همسان سازی حقوق بازنشستگان

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مشکلات پیش آمده برای همسان سازی حقوق بازنشستگان رفع شده و با حقوق آبان با مبنای اول مهرماه واریز می‌شود.