گرینوال ( دیوارسبز)

گرینوال ها بهترین گزینه‌ برای دکور سبز در فضاهای داخلی هستند می‌توانید گرینوال در سالن های زیبایی یا در مزون ها یا بکراند عکاسی استفاده کنید .
این پنل ها سبک و به راحتی قابل نصب هستند .