آشنایی با قابلیت مناقصه در سامانه پروژان-2

آموزش ایجاد مناقصه توسط کارفرما در سامانه پروژان -- سامانه هوشمند محصولات و خدمات عمرانی پروژان از تمامی تامین کنندگان و پیمانکاران عمرانی در زمینه های مختلف کاری دعوت به همکاری می نماید. https://projon.co
شما می توانید برای خرید ابزار کارگاهی و صنعتی و خرید دریل شارژی به وب سایت پروژان مراجعه فرمایید.