مجموعه سکانس های طنز سریال کمدی شب های برره 5

سریال شب های برره به کارگردانی مهران مدیری در روستای خیالی برره در هر قسمت داستان متفاوتی از این روستا و مردمن روستای برره را نمایش میداد.