انتقاد از شلوارکِ حسن آقامیری در صداوسیما!

انتشار تصویر حسن آقامیری، روحانی خلع لباس شده با شلوارک در فضای مجازی مورد انتقاد مجری تلویزیونی قرار گرفت.